Αισθητική Οδοντιατρική

Σε κάθε περιστατικό ανάλογα με την ενδεδειγμένη θεραπεία, η αισθητική αποκατάσταση απαιτεί γνώση και εμπειρία στις μεθόδους και τα υλικά , που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να πετύχεις το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Τα παρακάτω περιστατικά έχουν θεραπευτεί και αποκατασταθεί απο τον Χαρίση Δημήτριο.

  • Facebook
aesthetic cases 3.jpg
aesthetic cases.jpg
aesthetic cases 2.jpg
PATRICIA.jpg
athina technique.jpg